9:17ט׳:י״ז
1 א

ויתנו ראש - בדבור, ופירש: אמרו לתת להם ראש כענין נתנה ראש.