8:6ח׳:ו׳
1 א

במועל ידיהם - משרש עלל וכמוהו: ועוללתי בעפר קרני והוא כטעם מעלה מן עלה ויעל והם שנים שרשים בענין אחד, כמו שוגג ומשגה.

2 ב

ופירש במועל - בנשיאות ידיהם, כטעם: שאו ידיכם קדש וברכו את ה'.