8:2ח׳:ב׳
1 א

ביום אחד לחדש השביעי - דבק עם ראש הפסוק והטעם ויביא עזרא את התורה, ביום פלוני.