8:18ח׳:י״ח
1 א

יום ביום - פירש: ביום הראוי, והטעם מענין היום.