8:15ח׳:ט״ו
1 א

ואשר ישמיעו - ועלי עץ שמן ועלי עץ הדס ועלי תמרים - הווי"ן אינם מוסיפים על הענין, רק טעמו או עלי עץ שמן או עלי הדס וכן ומקלל אביו ואמו. וההדס והעבות ידענו מן הקבלה שהם עץ אחד, וכן אמר המתרגם עבות הדסין על דרך קצרה רק יש בו מינין הנמצאים בשלשה עלים הוא הנקרא מן מעשה עבות. ואני מצאתי בששה עלים והוא הנאה מכולם להקרא עבות. ויש אומר: כי ימצא בשבעה עלים. ורבותינו קראו: הדס שוטה.