8:11ח׳:י״א
1 א

מחשים לכל העם - פועל יוצא.

2 ב

הסו - מלעיל בגלגל הפסק. וכן: ערו ערו עד היסוד בה.