8:10ח׳:י׳
1 א

כי חדות ה' היא מעזכם - השמחה היא תעוז אתכם אם תקיימוה, כי כן כתוב: ושמחת בחגך.