7:3ז׳:ג׳
1 א

ועד הם עומדים יגיפו הדלתות ואחוזו - הכתוב בלשוננו פעם ידבר עם הנמצא כאילו נעלם ממנו, כענין: ישקני מנשיקות פיהו.

2 ב

והם עומדים - רמז לחנני וחנניה. והטעם: בעוד שהם עומדים בשערים הזהירם שיגיפו השערים סגרו הדלתות לפניהם. ואמר להם: אתם אחוזו הדלתות בבריחים.

3 ג

יגיפו - תרגום וסגרת הדלת, ותגיפין דשא.

4 ד

והעמד - שם הפועל: