6:9ו׳:ט׳
1 א

כי כולם - כטעם כולכם. וכן: כלם תשובו ובאו נא ופירש כלכם מפחדים אותנו, כדי שלא תעשה המלאכה.

2 ב

ועתה חזק את ידי - לסנבלט הוא אומר על ידי פיוס.