6:8ו׳:ח׳
1 א

אתה בודאם - מכזב, כמו: בדיך מתים יחרישו, בחדש אשר בדה מלבו. ובלשון חכמינו ז"ל: בדאי.