6:6ו׳:ו׳
1 א

וגשמו אומר - הוא גשם הערבי והוי"ו נוסף, כיתר יתרו.

2 ב

ואתה הוה - חפץ שתהיה להם למלך.

3 ג

כדברים האלה - פירש דבר שלח אלי, או פירש כדברים האלה שמעתי.