6:5ו׳:ה׳
1 א

ואגרת פתוחה בידו - פירש: פרושה, כענין ויפרשהו חזקיהו לפני ה'.