6:2ו׳:ב׳
1 א

בכפירים - באחד מהם, וכן: ויקבר בערי גלעד.