6:19ו׳:י״ט
1 א

אגרות שלח - דבק עם ודברי היו מוציאים. והטעם: מה שדברתי להם שאגרות שלח טוביה ליראני היו מוציאים ומודיעים לו, שכך ספרתי להם.