6:16ו׳:ט״ז
1 א

ויפלו מאד בעיניהם - כשפלים ונופלים ממעלתם ואין להם תקומה לפניהם.