6:15ו׳:ט״ו
1 א

לחמשים ושנים יום - ששלח סנבלא האגרת.