6:13ו׳:י״ג
1 א

למען שכור - הוא דבר למען והטעם כי הנבואה דבר למען שהיה שכור.

2 ב

למען אירא ואעשה כן - שאכנס בהיכל.

3 ג

וחטאתי - לשם.

4 ד

להם לשם רע - עלי שסגרתי הדלתות.

5 ה

יחרפוני - שפחדתי מהם ונחבאתי.