6:12ו׳:י״ב
1 א

כי הנבואה - שם דבר והטעם הנבואה מלבו דבר עלי שמעיה.

2 ב

שכרו - וי"ו סנבלט תחת או.

3 ג

שכרו - שם דבר וטעמו הנזכר נתנו שכרו והראשון קרוב.