6:11ו׳:י״א
1 א

כמוני - הראשון שבח והשני לשון גנות.