6:10ו׳:י׳
1 א

והוא עצור - לפני הבורא לעבדו, כעוצר עצמו מהנאה והעצור בתענית, כדואג האדומי שהיה נעצר.