5:9ה׳:ט׳
1 א

ביראת אלהינו - בעבור יראתו.

2 ב

תלכו מחרפת הגוים - והטעם: לא תשמעו חרפתם, וזהו בשנת השמטה, על כן צעקו העם והעד המספר למטה משנת עשרים ועד שנת שלשים ושתים מדריוש המדי שנה ומכרש ג' שנים וארבעים לאחשורוש, הרי מ"ד וג' שנים.

3 ג

ולשון משא - הקשור בבי"ת הוא כמלוה.