5:14ה׳:י״ד
1 א

פחם - המ"ם נוסף ופחה ופחם כאמנה ואמנם או המ"ם סימן הרבים והטעם פחה שלהם והוא הנכון רק הראוי פחתם.

2 ב

לחם הפחה - הראוי לפחה.