5:13ה׳:י״ג
1 א

חצני - זרועי או כנף הכסות יקרא חוצן.

2 ב

נערתי - מן וינער ה' את מצרים.

3 ג

מביתו - מבניו.

4 ד

ויהללו את ה' - ששם בלבם לעשות כן.