5:12ה׳:י״ב
1 א

ומהם לא נבקש, ואשביעם - על ידי הכהנים כי הם המשביעים כענין והשביע הכהן את האשה, על כן קראם.

2 ב

ומהם לא נבקש - פירושו ומהם לא נבקש המשוי.