5:1ה׳:א׳
1 א

ותהי צעקת העם - הם העניים שהיו צועקים על אחיהם העשירים. יש אומרים: בנינו ובנותינו.