4:10ד׳:י׳
1 א

ויהי מן היום ההוא, והרמחים - הוי"ו נוסף או הוא הפוך ונכון מחזיקים המגנים והרמחים, או טעמו והרמחים בידם.