3:7ג׳:ז׳
1 א

אנשי גבעון - חסר וי"ו והנכון ואנשי גבעון או מלטיה וידון אנשי גבעון והמצפה.

2 ב

לכסא פחת עבר הנהר - הנהר יתכן להיות לכסא שם איש, והלמ"ד היא המורה על העצם והטעם החזיקו לבנות לעצם כסא המכונה פחת עבר הנהר, וכמוהו פחת מואב, או לכסא שם מקום סמוך ומלת פחת עבר שם איש והטעם אלה הנזכרים החזיקו ידם לבנות עד לכסא פחת עבר הנהר והוא הנכון: