3:36ג׳:ל״ו
1 א

בוזה - שם דבר על משקל נומה שוחה והטעם לבזיון.

2 ב

לבזה - מן להם בזזו.