3:34ג׳:ל״ד
1 א

האמללים - חברו: כי אומלל אני והם לשון כריתה ושברון הגוף מרוב סבל.

2 ב

היעזבו - הראשון ענין מעזיבה.

3 ג

היזבחו - כמו לזבח חנכת הבית והטעם היקריבו זבח חנכת הבית.

4 ד

היכלו - הישלימו בנינם ביום הידוע שהם משערים להשלים.

5 ה

היחיו את האבנים - כי האבן השרופה כמת היא נחשבת.