3:15ג׳:ט״ו
1 א

כל חוזה - שם איש.

2 ב

הוא יבננו - עתיד תחת עבר או פירוש החזיק פלוני שהוא יבננו.

3 ג

ויטללנו - מתרגום בצל קורתי בטלל שירותי.