3:12ג׳:י״ב
1 א

בן הלוחש - יתכן להיות שם תואר בעבור ה"א הדעת, כי לא יכנס על שם עצם אדם.