2:8ב׳:ח׳
1 א

לקרות - מן קורות בתינו.

2 ב

ולבית אשר אבוא אליו - הוא בית המלך, ופירש: הבית שאכנס בו, כי הבית הסמוך לחומת העיר הוא בית המקדש.