2:6ב׳:ו׳
1 א

והשגל - מן תשגלנה ונקראת כן, המזומנת למצות המלך.