2:20ב׳:כ׳
1 א

אין חלק וצדקה - אינכם ראויים שתעשו צדקה בבנין ביתו, שתהיו נזכרים לפניו.