2:2ב׳:ב׳
1 א

פניך רעים - מענין די מרעע כל אלין והטעם: שבורים כדרך החולה.