2:18ב׳:י״ח
1 א

ויחזקו ידיהם לטובה - בעבור הטובה הידועה שהמלך מטיב לי, חזקו ידיהם ולבם.