2:16ב׳:ט״ז
1 א

עד כן - פירוש: עד עשותי כן לא הגדתי להם.