2:14ב׳:י״ד
1 א

לעבור תחתי - הפוך הוא וכן הפירוש, שאין מקום לבהמה אשר תחתי לעבור.