2:1ב׳:א׳
1 א

ויהי ואשא את היין - הנכון כוס היין.

2 ב

ולא הייתי רע לפניו - כי חפץ שרותי.