13:25י״ג:כ״ה
1 א

ואקללם - הוא החרם והנדוי והטעם החרמתים נדיתים.

2 ב

ואשביעם - לעם ירושלם לבלתי התחתן בהם.