13:21י״ג:כ״א
1 א

אם תשנו - אם תלינו שם פעם שנית.

2 ב

יד אשלח בכם - להכות או להרוג אתכם.