13:19י״ג:י״ט
1 א

ויהי כאשר צללו שערי ירושלים - מענין צל והטעם הגעת הצל אל השערים.

2 ב

לא יבא משא - פירש: שלא יבאו הרוכלים הם הסוחרים מערבים ענינים רבים, על כן מערב הדברים נקרא רכיל.