13:16י״ג:ט״ז
1 א

מביאים דאג - האל"ף עי"ן הפועל. וכן: וקאם שאון.