13:15י״ג:ט״ו
1 א

ואעיד ביום מכרם ציד - הראוי ואעיד בם.