13:13י״ג:י״ג
1 א

ואוצרה - פועל נגזר מן אוצרות והטעם: הפקדתי גזבר עליהם: