12:8י״ב:ח׳
1 א

על הידות - שם דבר, כטעם הודות לה', כי הוא משרשו ומענינו.