12:46י״ב:מ״ו
1 א

כי בימי דוד ואסף מקדם - רצה לומר על מנהגם ותקונם למשוררים מקדם, כן הפקידו אלה משוררים תחתם.