12:45י״ב:מ״ה
1 א

ומשמרת הטהרה - הוא מגזרת חכמה וממשקלה רק בעבור אות הגרון והיא הה"א האמצעית, נהפכו התנועות להרחיב הקריאה.