12:44י״ב:מ״ד
1 א

על הנשכות - כמו לשכות, זה אומר בכה וזה אומר בכה.

2 ב

לאוצרות - להיות אוצרות.

3 ג

מנאות התורה - וכן אשר מינה את מאכלכם והאל"ף תחת יו"ד מניות ולא נשתנה בסמיכות, וכן במצדות עין גדי או הנסמך חסר וכן הוא מנאות מנאות התורה וכן הארון, הארון הברית.