12:38י״ב:ל״ח
1 א

ההולכת למואל - ההולכים למולם ולנגדם והאל"ף במלת למואל תחת וי"ו ממולי והוי"ו למשך, וכמוהו: אם לא יגיד ונשא עונו, שהוא בו למשך.

2 ב

להחומה - בה"א הדעת כראוי.